ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα


 

Τίτλος Ηλεκτρονική/Έντυπη έκδοση Περιγραφή/Σχόλια
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION

έντυπη &ηλεκτρονική μορφή

εκδ. Taylor & Francis

Το επίσημο περιοδικό του Ευρωπαϊκού οργανισμού για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ESERA(European Science Education Research Association) είναι από τα κορυφαία περιοδικά διεθνούς εμβέλειας στην έρευνα σχετικά με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.
JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING

έντυπη &ηλεκτρονική μορφή

εκδ. Wiley

Το επίσημο περιοδικό του Αμερικάνικου οργανισμού NARST (Νational Association of Research in Science Teaching) είναι από τα κορυφαία περιοδικά όσο αφορά την έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
SCIENCE & EDUCATION

έντυπη &ηλεκτρονική μορφή

εκδ. Springer

Διεθνές περιοδικό που εστιάζει σε ιστορικές, φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις με σκοπό να βελτιώσει τη διδασκαλία & μάθηση, καθώς και τα αναλυτικά προγράμματα στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά.
PHYSICS EDUCATION

έντυπη &ηλεκτρονική μορφή

εκδ. IOP(Institute of Physics) Science,

 

 

Επιστημονικό περιοδικό για τη διδασκαλία της Φυσικής σε σχολεία και κολλέγια.Νέες διδακτικές μεθόδοι,εξεζητημένα θέματα θεωρίας σχολικής Φυσικής,προτεινόμενα πειράματα,νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση κ.α.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(THEMES)

ηλεκτρονική μορφή

Το ελληνικό περιοδικό που εκδίδει το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και που αφορά θέματα Διδακτικής των Φ.Ε. , καθώς και θέματα Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.