ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα


 

 

Β΄ Λυκείου Θετ. & Τεχν. Κατεύθυνσης:

-Παρασκευόπουλος-Ποντικός,Εκδόσεις Γκρίτζαλη(2 τόμοι)

-Σπύρος & Άγγελος Σαββάλας,Εκδόσεις Σαββάλας

 

Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

-Αναγνωστόπουλος-Παρασκευόπουλος-Ποντικός,Εκδόσεις Γκρίτζαλη(2 τόμοι)

-Σπύρος & Άγγελος Σαββάλας,Εκδόσεις Σαββάλας