ΘΕΜΑΤΑ 2022 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τα φετινά θέματα Φυσικής θα τα χαρακτηρίζαμε μέτριας δυσκολίας, σε παρόμοιο μοτίβο με τα περσυνά θέματα. Αν και το είδος των ασκήσεων και ερωτήσεων που ανατέθηκαν για επίλυση στους μαθητές θα λέγαμε ότι ανήκουν σε αυτά που θα χαρακτηρίζαμε αναμενόμενα θέματα, εντούτοις η δυσκολία των θεμάτων έγκειται κυρίως στον απαιτούμενο χρόνο για την επίλυσή τους.

Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του θέματος Α δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία, με τις Α1 και Α4 να προκύπτουν από γνώσεις θεωρίας, ενώ οι Α2 και Α3 έλεγχαν αν ο μαθητής ήταν εξοικειωμένος με σχέσεις μεταξύ μεγεθών σε βασικούς τύπους. Κάποιες λεπτομέρειες σε σημεία της θεωρίας όπου ο μαθητής έπρεπε να δείξει την απαιτούμενη προσοχή βρίσκουμε στα Σ-Λ, όπως πχ στα (α), (β), (ε), ενώ στο (γ) ο μαθητής έπρεπε να δώσει προσοχή στη διατύπωση της ερώτησης. Συνολικά στο θέμα Α δεν είχαμε κάποιο ερώτημα μεγάλης δυσκολίας, αλλά ούτε και κάποιο ερώτημα μεγάλης ευκολίας αντίστοιχα.

Παρομοίως στο θέμα Β δεν είχαμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Στο θέμα Β1 ο μαθητής έμμεσα αντιμετώπιζε μια περίπτωση αλλαγής θέσης ισορροπίας του ταλαντωτή, ενώ προσοχή έπρεπε να δώσει στην επαρκή αιτιολόγηση της απάντησής του. Το Β2 απαιτούσε ξεκάθαρη αντίληψη του προβλήματος, όπως για παράδειγμα ότι στη δεύτερη περίπτωση η παροχή ισούται με το άθροισμα των παροχών και από τις δύο οπές. Στο Β3 έχουμε ένα θέμα στο οποίο ο μαθητής πρέπει να αναγνώσει πληροφορίες από τη γραφική παράσταση της ορμής προκειμένου να φτάσει στην επίλυση. Θεωρώ καλό να εμπλέκονται στα θέματα δεξιότητες ανάγνωσης γραφικών παραστάσεων γενικότερα, πχ στα προβλήματα ορμής με τον χρόνο στην παρούσα περίπτωση. Επίσης για την επίλυση θεωρώ ότι ο μαθητής έπρεπε να αιτιολογήσει το ποσοστό που εκφράζει, ενδεχομένος με αναφορά στην ΑΔΜΕ (ΑΔΚΕ εδώ συγκεκριμένα) κατά την ελαστική κρούση.

Το θέμα Γ αφορούσε το φαινόμενο της Επαγωγής και της κίνησης αγωγού σε μαγνητικό πεδίο, παρομοίως όπως και το περσυνό θέμα Γ, με λίγο διαφορετικό προσανατολισμό και κάποιες προσθήκες πάρα ταύτα. Συγκεκριμένα ο μαθητής έπρεπε να ανακαλέσει γενικές γνώσεις Ηλεκτρισμού από την περσυνή τάξη για τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας της συσκευής. Προσωπικά επιδοκιμάζω την ενσωμάτωση βασικών γνώσεων από την ύλη της Φυσικής σε προηγούμενες τάξεις (πχ Φυσική Γεν. Παιδείας Β Λυκείου), μιας και οι γνώσεις Φυσικής αποτελούν ένα συνεχές, και θα πρέπει να αποτρέπεται η λογική της τυφλής προσήλωσης μόνο στην ύλη της Γ Λυκείου. Επίσης θεωρώ σωστό στο Γ2 το ότι αξιολογείται ρητά η περιγραφή του είδους της κίνησης, και όχι ένας -συχνά τυφλός- υπολογισμός της οριακής ταχύτητας του αγωγού. Με εξαίρεση την απαιτούμενη γνώση από τη Β Λυκείου, κατά τα άλλα την άσκηση αυτή θα τη χαρακτηρίζαμε ως μάλλον εύκολη.

Το θέμα Δ θα το χαρακτηρίζαμε ως πολυδιάστατο ως προς το κεφάλαιο του Στερεού σώματος, καθώς ήταν ένας συνδυασμός ισορροπίας, κίνησης ράβδου σε κατακόρυφο επίπεδο και κύλισης χωρίς ολίσθησης τροχαλίας. Θεωρώ ότι αρκετή δυσκολία εμφάνιζε το ερώτημα Δ1 ως προς τον ορισμό των δυνάμεων και τον υπολογισμό. Χρειαζόταν επίσης η μεταφορά της γωνίας φ σε πολλές περιπτώσεις, όπου ο μαθητής έπρεπε να αξιοποιήσει γενικές γνώσεις Γεωμετρίας Α Λυκείου, κάτι που επιδοκιμάζω. Παρ'όλ'αυτά, η σωστή επίλυση του ερωτήματος αυτού δεν επηρέαζε τα υπόλοιπα ερωτήματα. Το ίδιο συνέβαινε και με τις περιπτώσεις της κίνησης της ράβδου (Δ2, Δ3) και της κύλισης του τροχού (Δ4, Δ5), μια πρακτική που είθισται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο θέμα αυτό γενικότερα εξεταζόταν μεγάλο εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων από το κεφάλαιο του Στερεού, όπως εφαρμογή ΑΔΜΕ, Στροφορμή, ενδεχομένως και ΘΜΚΕ. Συνολικά το θέμα αυτό αν και μέτριας δυσκολίας απαιτούσε αρκεκτό χρόνο στην επίλυσή του.

Γενικότερα αν και το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων ήταν μέτριο, ο απαιτούμενος χρόνος που χρειαζόταν για την επίλυσή τους ήταν πολύς. Ίσως μικρή έκπληξη να θεωρούσαμε το γεγονός ότι και η άσκηση Γ και Δ ήταν από παρόμοια κεφάλαια/περιοχές (Επαγωγή και Στερεό αντίστοιχα) σε σχέση με την περσυνή χρονιά, κάτι που δεν συνηθίζεται σε τέτοιο βαθμό. Συνολικά όμως θεωρώ ότι τα θέματα κινήθηκαν σε λογικά πλαίσια. Θα περίμενα μια συσπείρωση βαθμολογιών στο 9-11 και 14-16.

Εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές.