ΘΕΜΑΤΑ 2021 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Θα χαρακτηρίζαμε τα θέματα Φυσικής των πανελλαδικών εξετάσεων 2021 ως μέτριας και κλιμακούμενης δυσκολίας, ενώ απαιτούνταν αρκετός χρόνος στην επίλυσή τους.

Συγκεκριμένα τα ερωτήματα κλειστού τύπου Α1 έως Α5 χαρακτηρίζονται ως εύκολα χωρίς ιδιαίτερες "παγίδες" για τους μαθητές. Παρομοίως τα θέματα Β1 και Β2 ήταν κλασικά και αναμενόμενα. Στο Β1 εκτός από το σύνηθες πρόβλημα ισορροπίας αξιολογούνταν παράλληλα γενικές γνώσεις για τη στατική Τριβή που έχουν διδαχθεί στο σύνολο των τάξεων του λυκείου. Στο θέμα Β2 εξεταζόταν ένα μεγάλο εύρος ύλης που αφορούσε το κεφάλαιο των ρευστών, όπως η εξίσωση συνέχειας και Bernoulli, συνδυασμός ενός ρευστού που ήταν σε κίνηση με ρευστό που έρεε, καθώς και υδροστατική πίεση σε υγρό που κλείνεται επιπλέον με έμβολο. Το θέμα Β3 αν και ελαφρά πιο απαιτητικό ως προς τη δυσκολία, αποτελούσε τετριμμένη άσκηση πλάγιας κρούσης σε συνδυασμό με δεύτερη πλαστική κρούση.

Το θέμα Γ ήταν συνδυασμός μιας κλασικής και αναμενόμενης άσκησης κίνησης ράβδου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο και μιας άσκησης εναλλασόμενου ρεύματος, η οποία αν και δεν ήταν δύσκολη, ίσως δεν αναμένοταν στο θέμα Γ από μερίδα μαθητών και εκπαιδευτικών. Το θέμα Γ επίσης συνδύαζε ύλη παλαιοτέρων τάξεων για τον γενικό χαρακτηρισμό της κίνησης, καθώς πριν κλείσουμε τους διακόπτες δ2 και δ3 οι μαθητές έπρεπε να μελετήσουν ένα πρόβλημα ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης Α' Λυκείου. Συνεπώς, το ερώτημα Γ4 ήταν πιο απαιτητικό καθώς οι μαθητές έπρεπε να μελετήσουν πιο ολιστικά τα δύο ξεχωριστά είδη κινήσεων ως προς το έργο εξωτερικής δύναμης και την παραγωγή θερμότητας.

Το θέμα Δ είχε επίσης επίκεντρο ένα κλασικό πρόβλημα ισορροπίας, κρούσης και ταλάντωσης. Παρ'όλ'αυτά, υπήρχε μια δυσκολία στο Δ1 ερώτημα καθώς απαιτούνταν ο υπολογισμός του μέτρου της δύναμης στην τροχαλία από τον άξονα, κάτι που επίσης απαιτούνταν γενικές γνώσεις ανάλυσης δυνάμεων και ισορροπίας στη μεταφορική κίνηση από την Α Λυκείου. Στο ερώτημα Δ2 συνδυάζονταν οι δύο κινήσεις (ΕΟΚ και ΑΑΤ των Σ2 και Σ3 αντίστοιχα) και ήταν μέτριας δυσκολίας. Στο ερώτημα Δ3 η επιτροπή είχε θέσει τη θετική φορά προς τα αριστερά, κάτι που αύξανε τον δείκτη δυσκολίας της άσκησης, καλώς κατά τη γνώμη μου γιατί έτσι αξιολογούνταν η κατανόηση και επεξεργασία του σχήματος, ο ορισμός της κατεύθυνσης κίνησης και εύρεση της αρχικής φάσης ταλάντωσης, που είναι βασικές δεξιότητες για την επίλυση μιας άσκησης. Το ερώτημα Δ4 είχε κάποια δυσκολία ως προς τον ορισμό του προσήμου της απομάκρυνσης που συμβαίνει για πρώτη φορά, κάτι που δεν απαιτούνταν στον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας καθώς ζητούσαν το μέτρο. Τέλος το ερώτημα Δ5 ήταν συγκριτικά εύκολο όπου ο μαθητής έπρεπε να συνδυάσει τις κινήσεις των δύο σωμάτων.

Συνολικά θεωρώ ότι τα θέματα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα, ενώ θα χαρακτηρίζαμε μέτριο τον βαθμό δυσκολίας. Κυρίως ο μεγάλος όγκος δουλειάς που απαιτούνταν αύξανε τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Επίσης, η επιτροπή, ορθώς κατά τη γνώμη μου, επικέντρωσε στις ασκήσεις σε ύλη που είχαν διδαχθεί οι μαθητές δια ζώσης είτε στο ξεκίνημα της χρονιάς είτε σε προηγούμενες τάξεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν αδικίες από τις δυσκολίες του συστήματος τηλεκπαίδευσης.

Αναφορικά με τις βαθμολογίες, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια μεγάλη συσπείρωση βαθμολογιών στο εύρος 6-8 και 13-15.

Εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές.