ΘΕΜΑΤΑ 2019 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τα φετινά θέματα Φυσικής κατεύθυνσης για τα Ημερήσια Λύκεια θα τα χαρακτηρίζαμε μέτριας δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις όσο αφορά τις επιλογές των ασκήσεων, αλλά απαιτητικά αναφορικά με τον χρόνο εκπλήρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα Α1 αφορούσε βασικές γνώσεις και απαντιόνταν εύκολα, ενώ τα ερωτήματα Α2 και Α4 ήταν σχετικά μέτριας δυσκολίας καθώς σχετίζονταν με μικροϋπολογισμούς. Το ερώτημα Α3 ήταν ερώτημα θεωρίας, στο οποίο ο μαθητής θα μπορούσε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει τον τύπο για την δύναμη αντίστασης για να υπολογίσει τις μονάδες της σταθεράς απόσβεσης. Τα ερωτήματα Σωστού-Λάθους είχαν κάποια εύκολα ερωτήματα αλλά και κάποια που έκρυβαν παγίδες, όπως το α και δ. Ειδικότερα στο δ, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής έπρεπε να λάβει υπόψιν του το ότι συμβαίνει συντονισμός σε συχνότητα μικρότερη της ιδιοσυχνότητας σε ταλαντώσεις με απόσβεση, κάτι που αναγράφεται σε πλαίσιο σχήματος (Σχ. 1.28) στο σχολικό εγχειρίδιο.

Τα θέματα Β1, Β2 και Β3 ήταν μέτριας δυσκολίας, απαιτούσαν όμως κάποιες πράξεις και χρόνο, καθώς είχαν τη μορφή μικρών ασκήσεων. Υπήρχε πάντως μια καλή διασπορά σε κεφάλαια της ύλης που εξετάζονταν.

Το θέμα Γ ήταν ένα κλασικό θέμα πλαστικής κρούσης και ταλάντωσης, με αλλαγή στη θέση ισορροπίας του ταλαντωτή όταν γίνεται συσσωμάτωμα. Η δυσκολία ήταν κλιμακούμενη στα ερωτήματα και θεωρώ ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο μαθητής έπρεπε εξ αρχής να λάβει υπόψιν του τον ορισμό της θετικής φοράς που αναγραφόταν στις πληροφορίες στο τέλος της άσκησης.

Το θέμα Δ αφορούσε το κεφάλαιο 4 και η διάταξη αποτελούνταν από πολλά επιμέρους στερεά και άλλα σώματα, όπως σύστημα τροχαλίας με νήμα και δεμένο σημειακό σώμα, κύλινδρο σε κεκλιμένο επίπεδο και ράβδος με κλίση. Αν και υπήρχε μια σχετική κλιμάκωση στη δυσκολία, εντούτοις το ερώτημα Δ1 ήταν σχετικά απαιτητικό για αδύνατους μαθητές και απαιτούσε αρκετό χρόνο και πράξεις σε σχέση με τα μόρια που προσέφερε. Παρομοίως το Δ2 απαιτούσε λύση συστήματος εξισώσεων για τα σώματα, ενώ το Δ3 ήταν σχετικά εύκολο για τα μόρια που έδινε συγκριτικά, αρκεί ο μαθητής να επιλύσει εκ νέου τις εξισώσεις (και όχι να χρησιμοποιήσει την προηγούμενη τιμή της Τριβής). Παρομοίως, με απλή επίλυση των εξισώσεων λυνόταν και το Δ4, ενώ αντίθετα, το Δ5 αφορούσε την ισορροπία της ράβδου και απαιτούσε διερεύνηση για την μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει η κάθετη αντίδραση του δαπέδου στο άκρο Α της ράβδου σε σχέση με τα προηγούμενα ερωτήματα ή σύγκριση της μετατόπισης του σώματος με την οριακή θέση όπου εκτρέπεται η ράβδος.

Συνολικά, θεωρώ ότι αφενός τα θέματα απαιτούσαν αρκετό χρόνο και αυτό θα αποτελούσε εμπόδιο για μια μεγάλη μάζα μαθητών, αφετέρου όμως, είχαν μια καλή κατανομή αναφορικά με την εξεταστέα ύλη και κλιμάκωση στη δυσκολία. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να ξεχωρίσει μέσω της αποφυγής λαθών (απροσεξίας/αριθμητικών) στην επίλυση των πολλών εξισώσεων, καθώς και στην καλή τεκμηρίωση της απάντησης στο ερώτημα Δ4. Πέρα από κάποια ερωτήματα στο Α θέμα, οι αδύνατοι μαθητές ίσως αντιμετώοπιζαν προβλήματα στο να πετύχουν μόρια στο Β θέμα και στα περισσότερα ερωτήματα των ασκήσεων. Θεωρώ ότι μια μεγάλη μάζα μέτριων μαθητών θα κινηθεί στις περιοχές 9-13 και αντίστοιχα 16-19 για τους καλά προετοιμασμένους.