ΘΕΜΑΤΑ 2018 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Θα χαρακτηρίζαμε τα φετινά θέματα στη Φυσική ως αρκετά απαιτητικά για τη μεγάλη μάζα των μαθητών με μια ιδιόμορφη κιμάκωση στη δυσκολία.

Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα Α, τα ερωτήματα Α1,Α2 και Α3 θα τα χαρακτηρίζαμε μέτριας δυσκολίας, απαιτούσαν, όμως, στοιχειώδη κριτική σκέψη και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τετριμμένα για τους αδύνατους μαθητές. Το θέμα Α4 έκρυβε μια παγίδα, καθώς αναφερόταν στην υδροστατική πίεση και όχι στην πίεση γενικότερα και από τη στιγμή που υπήρχαν και οι δύο απαντήσεις, θα το χαρακτηρίζαμε ως δύσκολο, μιας και μια παρανόηση στην λεπτομέρεια της εκφώνησης μπορούσε να οδηγήσει σε λάθος. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους περιείχαν ερωτήσεις αναμενόμενης δυσκολίας, όπως οι β,γ,δ, αλλά και ερωτήσεις με παγίδες, όπως οι α και ε. Γενικότερα όμως χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας.

Το θέμα Β1 ήταν ένα μάλλον απαιτητικό θέμα, γιατί εκτός από την εύρεση του d2 με γεωμετρικό τρόπο και τη σχέση του νέου μήκους κύματος με το παλιό, απαιτούσε εύρεση του νέου πλάτους του σημείου Σ με χρήση του νέου μήκους κύματος και ταυτόχρονα της ίδιας διαφοράς αποστάσεων d2-d1. Το θέμα Β2 επίσης, ήταν απαιτητικό γιατί η δύναμη F δεν ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια της μεταβολής της ακτίνας και απαιτούσε ΘΜΚΕ και Αρχή Διατήρησης της Στροφορμής για την εύρεση της νέας γωνιακής ταχύτητας. Το Β3 επίσης απαιτούσε συνδυαστικές γνώσεις οριζόντιας βολής που είχαν διδαχθεί και σε προηγούμενη τάξη, καθώς και εξίσωση Bernoulli και εξίσωση Συνέχειας. Γενικότερα το θέμα Β δεν άφηνε περιθώρια σε μέτριους μαθητές να πάρουν εύκολα μόρια.

Το θέμα Γ ήταν ένα μέτριας δυσκολίας πρόβλημα ταλάντωσης, με συνδυασμό με κρούση και μετέπειτα ταλάντωση με δύο ελατήρια, μια περίπτωση που διδάσκονται συνήθως οι μαθητές κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Το ερώτημα Γ1θεωρώ ότι ήταν πιο απαιτητικό από τα υπόλοιπα ερωτήματα, καθώς ο μαθητής έπρεπε να εφαρμόσει Αρχή Διατήρησης Ενέργειας Ταλάντωσης (ή να υπολογίσει την υmax από τον τύπο) σε συνδυασμό με κρούση και εφαρμογή των εξισώσεων Doppler για τον λόγο των συχνοτήτων. Ως εκ τούτου και πάλι ένας αδύνατος μαθητής ενδεχομένως να συναντούσε πρόβλημα στην αρχή της άσκησης. Τα ερωτήματα Γ2 και Γ4, απεναντίας, ήταν χαμηλής δυσκολίας, παρόλο που έδιναν συγκριτικά περίπου τα ίδια μόρια με το Γ1. Το ερώτημα Γ3 ήταν μέτριας δυσκολίας και αποτελεί επίσης μια αναμενόμενη περίπτωση άσκησης στο κεφάλαιο Doppler. Γενικότερα, θα χαρακτηρίζαμε το θέμα Γ ως μέτριας δυσκολίας, ίσως με μια αντίστροφη κλιμάκωση της δυσκολίας.

Στο Δ1 ερώτημα, ο υπολογισμός της ροπής αδράνειας δεν ήταν δύσκολος, όμως δεν ήταν τετριμμένος, καθώς είχαμε ένα σύστημα δύο σωμάτων, ενώ απαιτούνταν και εφαρμογή του θεωρήματος παραλλήλων αξόνων. Τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 ήταν μέτριας έως και χαμηλής δυσκολίας, ενώ το ερώτημα Δ4, πέρα από το μεγάλο πλήθος των εξισώσεων που έπρεπε να γράψει ο μαθητής, δεν εμφάνιζε ίδιαίτερη δυσκολία. Και εδώ, όπως και στο θέμα Γ, τα τελευταία ερωτήματα δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι οι ασκήσεις στο θέμα Γ και Δ ήταν μέτριας δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερη κλιμάκωση στα τελευταία ερωτήματα, ενώ αντιθέτως όλα τα ερωτήματα του θέματος Β ήταν απαιτητικά. Ερωτήματα στο θέμα Α κρύβαν επίσης παγίδες. Εκτιμώ ότι θα υπάρχει μεγάλη πόλωση στις βαθμολογίες, με μια μεγάλη συσσώρευση αδυνάτων αλλά και μετρίων μαθητών σε ένα εύρος βαθμολογίας να κυμαίνεται στο 4 έως 9, ενώ αντίθετα, καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα είχαν πρόβλημα να πετύχουν βαθμολογίες πάνω από 18. Συνεπώς, η δυσκολία των πρώτων δύο θεμάτων θα ελαττώσει το ποσοστό μέσων βαθμολογιών κοντά στο 11-15. Αναφορικά με τον χρόνο, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας σχετικά μικρός περιορισμός, καθώς η επίιλυση των θεμάτων απαιτούσε αρκετό χρόνο.