ΘΕΜΑΤΑ 2017 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τα θέματα των φετινών εξετάσεων στη Φυσική θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε σχετικά χαμηλού επιπέδου δυσκολίας, πιο ανεβασμένου όμως συγκριτικά με πέρυσι. Τα περισσότερα θέματα ανήκαν στην κατηγορία των κλασικών ερωτήσεων/ασκήσεων που παραδοσιακά διδάσκονται μέσα στη σχολική χρονιά,ενώ δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ή δύσκολα ερωτήματα κρίσεως.

Ειδικότερα,στο θέμα Α,τα ερωτήματα Α1,Α3,Α4 ήταν τετριμμένα και βασίζονταν στην κατανόηση βασικών εννοιών της θεωρίας.Το θέμα Α2 δεν παρουσίαζε επίσης μεγάλη δυσκολία,ενώ παρόμοιο υπάρχει και στο σχολικό εγχειρίδιο. Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη δυσκολία επίσης.Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη πρόταση,την οποία κρίνω ως Λανθασμένη.Συγκεκριμένα, εάν ένα σώμα περιστρέφεται στο xy επίπεδο και η δύναμη έχει μόνο z συνιστώσα(χωρίς να περνάει από το κέντρο μάζας του σώματος,αλλά να είνα παράλληλη στον άξονα περιστροφής του),αυτό δε συνεπάγεται ότι η ροπή της είναι μηδέν.Η ροπή της είναι μη μηδενική και προκαλεί στροφή σε ένα άλλο επίπεδο,πχ στο xz. Το γεγονός ότι δεν περιστρέφεται στο xz σημαίνει ότι υπάρχει ενδεχομένως αντίστοιχα και άλλη ροπή δύναμης που αναιρεί την ροπή της F,έτσι ώστε να μην έχουμε στροφή και xz.Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι η ροπή της F είναι μηδέν (η ερώτηση αναφέρεται στη ροπή της F και όχι στη συνισταμένη ροπή στο xz επίπεδο εξάλλου).

Το θέμα Β1 έκρυβε μια παγίδα,διότι αναφερόταν στην δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και όχι δυναμική ενέργεια ταλάντωσης.Με την αποφυγή της παρανόησης αυτής,όμως,δεν θα δυσκόλευε ιδιαίτερα ένα διαβασμένο μαθητή.Το ερώτημα Β2 ήταν μέτριας δυσκολίας,ενώ απαιτούσε στην αιτιολόγηση και τη χρήση της εξίσωσης ασυνέχειας για να εξισωθεί η ταχύτητα του σημείου Α με την τεχύτητα εξόδου από το στόμιο.Το ερώτημα Β3 ήταν πολύ απλή αντικατάσταση στον τύπο για τη συχνότητα που ακούει ο παρατηρητής.Γενικότερα το θέμα Β θα χαρατηριζόταν ως εύκολο,σε σχέση με άλλες χρονιές.

Το θέμα Γ αφορούσε τα κύματα και παρόλο που ήθελε εξ αρχής προσοχή στην αποκωδικοποίηση των πληροφοριών που δίνονταν στα δεδομένα, δεν παρουσίαζε εντούτοις ιδιαίτερη δυσκολία στα ερωτήματα Γ1,Γ2.Το ερώτημα Γ3 θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με εφαρμογή της Αρχής Διατήρησης της Ενέργειας ενώ το ερώτημα Γ4 ήταν ίσως πιο δύσκολο στην ατιολόγηση τουλάχιστον,αλλά ο μαθητής που θα εξέφραζε πρώτα την φάση του σημείου Σ πριν χρησιμοποιήσει την εξίσωση της ταχύτητας του Σ εκτιμώ ότι δε θα συναντούσε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Το θέμα Δ ήταν ένα κλασικό πρόβλημα στερεού σώματος-ράβδου- που ισορροπεί, σε συνδυασμό με δίσκο τυλιγμένο σε νήμα που κάνει στροφική και μεταφορική κίνηση μαζί. Τα ερωτήματα Δ1,Δ2,Δ3 δεν εμφάνιζαν ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ στο Δ3 απαιτούνταν κατανόηση του ότι η στροφορμή διατηρείται μετά το κόψιμο του νήματος-ένα σύνηθες πρόβλημα στην ενότητα της στροφορμής. Τέλος,στο Δ4, σε παρόμοια μεν λογική με το Δ3, αλλά ο μαθητής έπρεπε να διακρίνει επιπλέον το γεγονός ότι η μεταφορική του κίνηση είναι πλέον ομαλά επιταχυνόμενη-σε αντίθεση με τη στροφική του που είναι σταθερή.Παρά ταύτα,όμως, το θέμα Δ,δεν είχε την απαιτούμενη δυσκολία έτσι ώστε να ανταμείψει καλούς λύτες προβλημάτων.

Γενικότερα, τα θέματα ήταν αρκετά αναμενόμενα,σχετικά χαμηλού επιπέδου δυσκολίας, δεν δόθηκε όμως αρκετό βάρος σε ερωτήματα κρίσεως ή ερωτήματα πέραν της κοινής λογικής των τεριμμένων ασκήσεων. Συμπερασματικά, θεωρώ ότι δε δίνεται για άλλη μια χρονιά η ευκαιρία σε καλά προετοιμασμένους μαθητές να ξεχωρίσουν βαθμολογικά και να ανταμειφθεί επαρκώς η καλή κρίση και το εύρος γνώσεων.Αναφορικά με την βαθμολογία,εκτιμώ ότι μια μεγάλη μάζα μαθητών θα κινηθεί στο εύρος 13-17(με άριστα το 20).Ο χρόνος εξέτασης κρίνεται επαρκής για τα θέματα αυτά.