ΘΕΜΑΤΑ 2016 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Όσο αφορά τα θέματα των εξετάσεων φυσικής με το νέο σύστημα,θα χαρακτηρίζαμε το επίπεδο δυσκολίας εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με άλλες χρονιές.Υπήρξε μια τάση-οπως και σε άλλες χρονιές άλλωστε-να δοθεί έμφαση και σε -κοινή- διδακτέα ύλη προηγουμένων τάξεων του λυκείου ενώ υπήρξε μια χαρακτηριστική επιείκια στη δυσκολία των θεμάτων Γ΄ και Δ΄ ειδικότερα.

Συγκεκριμένα,το θέμα Α΄,πέρα από το τεριμμένο Α1,υπήρχε το θεωρητικό ερώτημα Α2,το οποίο,παρότι οι μαθητές του παλαιού συστήματος εστίαζαν περισσότερο σε αυτό στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα,εν τούτοις υπάρχει και στην εισαγωγή της περιγραφής των κυμάτων και αποτελεί και διδακτέα ύλη παλαιοτέρων τάξεων,ακόμα και από την Γ΄ Γυμνασίου.Το Α3 ήταν θέμα από το νεοεισελθόν κεφάλαιο της μηχανικής των ρευστών στην εξεταστέα ύλη και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάποιας δυσκολίας,γιατί έπρεπε ο μαθητής να έχει κατανοήσει το ότι η υδροστατική πίεση οφείλεται στη βαρύτητα.Το Α4 ήταν ένα θέμα γενικότερης κατανόησης των ειδών κίνησης και το τί εκφράζει η κλίση στη γραφική παράσταση ω=f(t).Τις προτάσεις Σωστού-Λάθους θα τις χαρακτηρίζαμε απαιτητικές ενώ οι περισσότερες αναφέρονταν σε λεπτά θέματα θεωρίας από το σχολικό βιβλίο.

Το Θέμα Β1 ήταν μέτριας δυσκολίας και ανήκε στην γκάμα κλασικών θεμάτων σχετικά με το φαινόμενο Doppler.(Χαρακτηριστικό είναι ότι το φαινόμενο Doppler είχε να εξεταστεί σε θέμα Β΄ από το 2007!) Το θέμα Β2 επίσης ήταν ένα βατό και αναμενόμενο θέμα από το κεφάλαιο των στάσιμων κυμάτων,ενώ το Β3 απαιτούσε χρήση και της εξίσωσης Bernoulli σε συνδυασμό με την εξίσωση συνέχειας και ήταν,θα λέγαμε,μέτριας δυσκολίας.

Το θέμα Γ΄ ήταν ένα πρόβλημα όπου εξεταζόταν γνώσεις για την κίνηση και την κρούση των σωμάτων και που -θεωρητικά- θα μπορούσε να λυθεί και από ένα μαθητή Β΄ λυκείου,ενώ η κίνηση του σώματος στο τεταρτοκύκλιο και στο τραχύ έδαφος μελετάται ήδη από την Α΄ λυκείου.Ήταν ένα θέμα όπου δε δινόταν σε κανένα ερώτημα η ευκαιρία σε καλά διαβασμένους μαθητές να ξεχωρίσουν.

Το θέμα Δ΄ αποτελούσε ένα μέτριας δυσκολίας πρόβλημα ταλάντωσης αφενός(Δ2) και ένα σχετικά εύκολο πρόβλημα κύλισης χωρίς ολίσθηση αφετέρου(Δ3), ενώ ένα εισαγωγικό ερώτημα Δ1 για την ισορροπία του συστήματος αρχικά,απαιτούσε τη λύση του συστήματος των εξισώσεων μεταφορικής και στροφικής κίνησης.Στο τέλος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας ερχόταν σαν συμπλήρωμα της προηγούμενης κίνησης του κυλίνδρου,ενώ απουσίαζε κάποιο ερώτημα που να αξιολογούσε την κρίση του μαθητή,όπως συνηθιζόταν τις προηγούμενες χρονιές.

 

Γενικά θα λέγαμε χαρακτηριστικό των φετινών θεμάτων ήταν η ραγδαία μείωση του επιπέδου δυσκολίας της εξέτασης,κάτι που αδικεί,πιστεύουμε, τους καλά προετοιμασμένους μαθητές,οι οποίοι θα εξισωθούν,βαθμολογικά,με τους μέτριους.Επίσης,απουσίαζαν ερωτήματα κρίσεως από τις ασκήσεις και δεν υπήρχε ιδιαίτερη κλιμάκωση στη δυσκολία μεταξύ των ερωτημάτων της άσκησης.Προσωπικά,πιστεύω πως θα έπρεπε κάποια από τις δύο ασκήσεις ή έστω κάποια ερωτήματα να ήταν υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας,ώστε να επιβραβευτούν οι διαβασμένοι μαθητές και οι μαθητές με καλή αντίληψη.Ο χρόνος θεωρώ ότι ήταν επαρκής για τα θέματα.