ΘΕΜΑΤΑ 2015 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τα φετινά θέματα θα τα χαρακτηρίζαμε αυξημένης δυσκολίας, λόγω του ότι απαιτούσαν καλή προετοιμασία σε ειδικές περιπτώσεις ασκήσεων και ερωτήσεων και καλή κρίση από τον εξεταζόμενο μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα,στο θέμα Α,θα χαρακτηρίζαμε ως πολύ εύκολες τις ερωτήσεις Α1-Α2,το Α3 αφορούσε επίσης τετριμμένη περίπτωση κρούσης και θα μπορούσε να απαντηθεί σχετικά εύκολα,ενώ το Α4 απαιτούσε κάποια επεξεργασία από το μαθητή,ήταν όμως και αυτή τετριμμένη περίπτωση ερώτησης.Οι ερωτήσεις Σωστού-Λάθους ήταν σχετικά εύκολες,ενώ αρκετές από αυτές υπήρχαν και στη θεωρία του σχολικού βιβλίου.Γενικά θα χαρακτηρίζαμε το θέμα Α ως εύκολο για τη μεγάλη μάζα των μαθητών.

Το θέμα Β1 ζητούσε υπολογισμό του ρυθμού μεταβολής στροφορμής επιμέρους σώματος που ανήκει σε σύστημα σωμάτων,κάτι που δε μπορεί να θεωρηθεί τετριμμένο και απαιτούσε καλή προετοιμασία και κρίση από το μαθητή.Δε θεωρούταν έκπληξη όμως,από τη στιγμή που αποτέλεσε Δ4 ερώτημα για τις περσινές επαναληπτικές εξετάσεις.Επίσης καλή προετοιμασία και εξειδικευμένες γνώσεις σε ειδικά θέματα απαιτούσε και το Β3,που ζητούσε ανισωτική σχέση για το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης σώματος που ακουμπάει σε άλλο,έτσι ώστε να μη χάσει την επαφή του με αυτό.Το συγκεκριμένο θέμα,αν και ανήκε στη γκάμα δύσκολων ασκήσεων που πρέπει να έχει λύσει ένας διαβασμένος μαθητής,δεν είχε εξεταστεί μέχρι τώρα σε επίπεδο πανελλαδικών.Το θέμα Β2 ήταν συγκριτικά πιο εύκολο,απαιτούσε όμως την προσοχή και την κρίση του μαθητή στην αντικατάσταση του Ν=2 για την εύρεση της θέσεως του τρίτου δεσμού(Ν=0,1,2,3,...).

Στο θέμα Γ δε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε δύσκολα τα ερωτήματα Γ1-Γ3,υπό την προϋπόθεση όμως ο μαθητής αρχικά να γνωρίζει τη συνάρτηση της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή συναρτήσει του ρεύματος(από την εξίσωση που προκύπτει από την αρχή διατήρησης της ενέργειας Ue=E-Ub ),έτσι ώστε να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος και να προχωρήσει στη λύση της άσκησης.Θεωρούμε ότι αποτελεί αρκετά εξειδικευμένη περίπτωση άσκησης και ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές σε ευρή πεδίο ασκήσεων.Δυστυχώς η δυσκολία της άσκησης δεν ήταν κλιμακούμενη και επιβράβευε μόνο όσους μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη μορφή της αρχικής εξίσωσης.Το θέμα Γ4 ήταν αρκετά πρωτότυπο για τα δεδομένα των μέχρι τώρα θεμάτων,καθώς ζητούσε τη συνάρτηση και τη γραφική παράσταση του τετραγώνου του φορτίου με το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος(πάλι από τη σχέση Ue=E-Ub που προκύπτει από την αρχή διατήρησης της ενέργειας).Ο μαθητής,έχοντας γενικές και απαραίτητες γνώσεις Μαθηματικών έπρεπε να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για εξίσωση της ευθείας q2=f(i2) και να τη σχεδιάσει στο σωστό εύρος τιμών.Το ερώτημα αυτό ήταν αρκετά συνδυαστικό και υποδεικνύει το διεπιστημονικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η μάθηση,ώστε να μην αφήνει ο μαθητής κενά σε συνυφαζόμενα με τη Φυσική μαθήματα,όπως τα Μαθηματικά.

Το θέμα Δ ήταν σχετικά δύσκολο,αλλά θα λέγαμε ότι αυτό αναμενόταν,όντας τελευταίο θέμα.Κύλιση σφαίρας σε ημικυκλικό επίπεδο,μη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και αρχή διατήρησης ενέργειας για το θέμα Δ2,ενώ χρήση συστήματος εξισώσεων μεταφορικής και στροφικής κίνησης για το θέμα Δ1.Βέβαια,στο θέμα Δ1,δε ζητούνταν η επιτάχυνση,ως είθισται,αλλά η συνάρτηση της στατικής τριβής συναρτήσει του συνημιτόνου της γωνίας,κάτι που διαφοροποιούσε την άσκηση από το αντίστοιχο τετριμμένο είδος.Επίσης,στο Δ2 ο μαθητής έπρεπε να λάβει υπόψιν του τις διαστάσεις της σφαίρας για τον υπολογισμό της ακτίνας κίνησης της σφαίρας,καθώς και να σκεφτεί ότι η συνισταμένη δύναμη στην ακτίνα δεν είναι μηδέν,αλλά ίση με την κεντρομόλο δύναμη,κάτι που αποδεικνύει,για άλλη μια φορά,την σύνδεση που υπάρχει στην ύλη της Φυσικής όλων των τάξεων-Α΄, Β΄ και Γ΄ λυκείου.Στο θέμα Δ3,εκτός από αρχή διατήρησης της ενέργειας,ο μαθητής έπρεπε να μελετήσει και την κίνηση που θα έκανε η σφαίρα αφού χάσει την επαφή της με το ύψος του εδάφους,η οποία ήταν ομαλή στροφική μεν,αλλά ομαλά επιβραδυνόμενη μεταφορική δε και να βρει το μέγιστο ύψος.Τέλος στο Δ4 ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας και της στροφορμής δεν ήταν δύσκολος,για όσους είχαν καταλάβει σωστά το είδος της κίνησης από το προηγούμενο ερώτημα.Τα Δ3 και Δ4,ήταν δύσκολα,αλλά αποτελούν αναμενόμενο είδος άσκησης για το διαβασμένο μαθητή.

 

Γενικά θα λέγαμε ότι τα θέματα ήταν δύσκολα και δεν είχανε κλιμακούμενη δυσκολία,ενώ συχνά ξεφεύγανε από τις συνηθισμένες μέχρι τώρα κατηγορίες ασκήσεων που μπαίνουν στις πανελλαδικές,(μιλώντας για το θέμα Γ και θέμα Β1,Β3)-κάτι το οποίο βέβαια είναι απολύτως θεμιτό έτσι ώστε να αξιολογηθεί η κρίση του μαθητή,να επιβραβευτούν εκείνοι που ασχολήθηκαν με μεγάλο εύρος ασκήσεων και να αποφύγουμε μια τυφλή απομνημόνευση "στάνταρ" περιπτώσεων ασκήσεων για πανελλαδικές.Παρ'όλ'αυτά,θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη και ομαλότερη κλιμάκωση στη δυσκολία,έτσι ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι μέτριοι από τους ελάχιστα διαβασμένους μαθητές.Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συσσώρευση βαθμολογιών γύρω στο 4-5,ενώ για καλούς μαθητές μια συσσώρευση γύρω στο 16-17,ενώ οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές δε θα είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα για τις υψηλές βαθμολογίες.Ο χρόνος θεωρώ ότι ήταν επαρκής για τα θέματα.