ΘΕΜΑΤΑ 2013 - Σχόλιο

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας,με τη δυσκολία τους να έγκειται κυρίως στο ότι οι ασκήσεις ξέφευγαν από το κλασσικό στυλ ασκήσεων που θα περίμενε κανείς στις πανελλαδικές,αφού αξιολογούνταν οι γενικότερες γνώσεις περί Φυσικής,ενώ κάποια ερωτήματα είχαν κάποια πρωτοτυπία.

Πιο συγκεκριμένα,από το θέμα Α,τα πολλαπλής επιλογής Α2-Α4 θεωρούνται εύκολα,καθώς πήγαζαν άμεσα από τη θεωρία,ενώ αντίθετα το Α1 μπορούσε να βρεθεί με μια απλή επαλήθευση του τύπου.Τα σωστό-λάθος του Α5 είχαν το σύνηθες επίπεδο δυσκολίας,μην μπορώντας να ξεγελάσουν εύκολα ένα διαβασμένο στη θεωρία μαθητή.

Στο θέμα Β,οι ερωτήσεις Β1 και Β3 λύνονταν με κάποιες στοιχειώδεις πράξεις και θα χαρακτηρίζονταν ως σχετικά εύκολες.Το Β2 ερώτημα λυνόταν αν ο μαθητής είχε ξεκαθαρίσει τη σχέση μήκος κύματος-συχνότητας σε κάποιο ελαστικό μέσο,αλλά επιφυλάσσομαι για το πόσο σχολαστική θα απαιτηθεί η αιτιολόγηση του θέματος αυτού από τους διορθωτές και αν θα απαιτηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις(με την εύρεση των θέσεων των υπερβολών ώστε να αποδειχτθεί ο αριθμός τους).

Το θέμα Γ ήταν ένα πρόβλημα κίνησης με Τριβή αφενός και κρούσης αφετέρου,όπου χρησιμοποιούνται οι τύποι της ελαστικής κρούσης.Η χρήση του θεωρήματος μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας(ΘΜΚΕ) και των εξισώσεων κίνησης θα έλυνε το πρόβλημα,παρά την κάποια σχετική δυσκολία που εμφάνιζαν οι αριθμητικές πράξεις.Ήταν ένα πρόβλημα,που απαιτούσε βασικές γνώσεις από την Μηχανική της Α΄ Λυκείου και η μόνη σχέση που είχε με την φετινή ύλη ήταν ουσιαστικά οι εξισώσεις της ελαστικής κρούσης.Η ιδιομορφία της αυτή έδινε τους βαθμούς σε άτομα που είχαν δουλέψει επαρκώς την ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση σε προηγούμενες τάξεις.

Το θέμα Δ,ξεκινούσε με ένα τετριμένο και αναμενόμενο υπολογισμό της επιτάχυνσης κέντρου μάζας στερεού σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο,χωρίς συγκεκριμένα νούμερα.Το θέμα Δ2 αναφερόταν στον υπολογισμό της ροπής αδράνειας του κοίλου κυλίνδρου κάτι που ήταν αρκετά πρωτότυπο,απαιτούσε κάποιες γνώσεις Γεωμετρίας και κριτική σκέψη.Στη συνέχεια,τα Δ3 και Δ4 αξιολογούσαν την κριτική σκέψη του μαθητή για την σύνθετη κίνηση του συστήματος,με τον εσωτερικό κύλινδρο να κάνει μόνο μεταφορική κίνηση καθώς και τη χρήση της αντίστοιχης προαναφερθείσας ροπής αδράνειας για τον υπολογισμό της περιστροφικής Κινητικής Ενέργειας του κοίλου κυλίνδρου.

Εν κατακλείδει,θεωρώ ότι η επιτροπή εξέπληξε με την επιλογή των δύο τελευταίων θεμάτων,διευρύνοντας το φάσμα των δυνατών ασκήσεων που θα περιμένει ένας μαθητής για τις Πανελλαδικές και προσθέτοντας περισσότερη ποικιλία στη μέχρι τώρα θεματολογία.Πιστεύω ένας διαβασμένος μαθητής θα μπορούσε να αγγίξει μεσαίους βαθμούς με κάποια ευκολία,κάτι το οποίο δε θα συνέβαινε με την υψηλή βαθμολογία,λόγω του θέματος Δ.